2014

Class : E หญิง
ปวีร์กุล กลัดกลีบ
(หนูกุล)


Class : E ชาย
มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์
(เบอร์ดี้)


Class : D หญิง
ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
(Drive)


Class : D ชาย
ฤทธา แก้วลังกา
(ปังปอนด์)


Class : C หญิง
พิชญ์สินี แสงสุขธนานุวัตร
(เพชร)


Class : C ชาย
นาวา ประสพสันต์
(โนอาห์)


Class : B หญิง
เบญญาภา บุรณศิริ
(เมย์)


Class : B ชาย
David Bandat
(David)


Class : A หญิง
กชพรรณ ทองมะน้อย
(แพร)


Class : A ชาย
แสงชัย แก้วเจริญ
(โอม)

Sponsored By

น้องๆ ที่จะติดต่อหรือสมัครแข่งขัน กรุณาติดต่อทาง LINE id: SStrophy นะ พี่แหม่มจะเป็นคนรับสมัครเอง ... ถ้าจะโทรฯ พี่แหม่ม 098 274 9396 ลุงเป็ด 09 2623 2727 แจ้งพี่แหม่ม สะดวกกว่าจ้ะ ลุงเป็ดงานเยอะ ...

เรื่องการสมัคร และการถอนตัว ขอให้แจ้งก่อนวันศุกร์ ตอนเย็น น่ะคร่ะ ขอเวลา เก็บงานวันเสาร์ ซึ่งแหม่มอยากจะทำเรื่องถ้วย ให้สมบูรณ์ที่สุด ขอบพระคุณอย่างสูงค่า ...

ไอเอสเอฟ ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ประกอบด้วย น้ำดื่มสิงห์ การบินไทย และ มิตรแท้ประกันภัย และผู้ร่วมสนับสนุน คือ บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จำกัด (เครื่องกรองน้ำเพียว) บริษัท แปซิฟิค เทคโนโลยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ บริษัท เอสเอสโทรฟี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บางกอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ ศูนย์ฝึกซ้อมกอล์ฟในร่ม และศูนย์ปรับแต่งไม้กอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ให้ความกรุณากับกิจกรรมของนักกอล์ฟเยาวชน ด้วยดีเสมอมา

คะแนนสะสม ฤดูกาลใหม่ 2559

คะแนนสะสม ปี 2559 จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ช่วงแรก เริ่มสะสมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน มีนาคม โดยจะนับคะแนนดีที่สุด 9 ใน 12 รายการ เป็นคะแนนสะสมของช่วงแรก

ช่วงที่สอง เริ่มสะสมตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน โดยจะนับคะแนนดีที่สุด 9 ใน 12 รายการ เป็นคะแนนสะสมของช่วงที่สอง

ถ้าคะแนนสะสม เท่ากัน ให้ทำการ sudden death ผู้ชนะจะได้รับสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ จะเริ่มใช้ pace of play เพื่อควบคุมเวลาการเล่น และจะปรับแต้มถ้าเล่นช้า ... น้องๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้เคยชิน เวลาไปเล่นต่างประเทศ จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ...

การถอนตัวจากการแข่งขัน WD หรือ DQ

มีน้องๆ หลายคน ทำผิดกฎกอล์ฟจนถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน DQ ซึ่งมีผลต่อคะแนนสะสม ที่แต่ละคนจะได้รับ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้


1. ข้อมูลการแข่งขัน จะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ตลอด หากบันทึกเป็น DQ (disqualify) ดูจะรุนแรงไป จึงจะบันทึกเป็น WD (withdraw) ซึ่งหมายถึงผู้เล่นขอถอนตัวจากการแข่งขันแทน

2. ตามหลักการ ผู้ที่ถูก DQ จะไม่มีคะแนนให้ เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์แข่งขัน แต่ถ้าบันทึกเป็น WD จะมีคะแนนให้ 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสำหรับ การเข้าร่วมแข่งขันแทน เช่นเดียวกับผู้ที่มาแข่งขัน และถอนตัวก่อนจบการแข่งขัน

3. ใบประกาศ สำหรับผู้ที่ถูก DQ จะไม่ออกให้ เพราะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว เช่นเดียวกับผู้ที่ถอนตัวทั่วไป ที่เล่นไม่ครบ

ทั้งนี้ ให้เริ่มตั้งแต่ รายการวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสะสม มากกว่า 5 คะแนน ในรายการก่อนหน้าประกาศนี้เนื่องจากเหตุดังกล่าว ให้ยกประโยชน์ให้ และคงคะแนนสะสมไว้ตามเดิม


มารยาทในการเล่นกอล์ฟ

มารยาทการเล่นกอล์ฟ เป็น บทแรก ในหนังสือกฎกอล์ฟ ซึ่งใช้มานานกว่า 100 ปี แสดงว่า เราให้ความสำคัญกับมารยาท ก่อนฝีมือการเล่น หากผู้เล่นมีมารยาทไม่ดี แสดงกิริยาไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเล่นเก่ง ก็ยากที่จะได้รับการยอมรับจากสังคม

อันที่จริงแล้ว มารยาทควรได้รับการอบรมในครอบครัวตั้งแต่เล็ก การใช้วาจาสุภาพ เคารพนบนอบต่อผู้ที่อาวุโสกว่า ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ผู้ใหญ่ทุกคน ก็ให้ความเอ็นดู น่ารักและเป็นที่ชื่นชม มากกว่าเด็กที่ก้าวร้าว ใช้วาจาไม่สุภาพ มือแข็ง ไหว้ไม่เป็น จะหวังให้ผู้ใหญ่ชื่นชมได้อย่างไร

เมื่อเริ่มเข้าสู่วงการกอล์ฟ โปรผู้สอน ก็จะแนะนำเรื่องกฏกอล์ฟ และแน่นอน มารยาทในการเล่นกอล์ฟ มาเป็นอันดับแรก เด็กที่มีพื้นฐานเรื่องมารยาทดี จะเข้าใจและปรับตัวได้ทันที ส่วนเด็กที่มีปัญหา คงต้องใช้เวลาปรับตัว ไม้อ่อนย่อมดัดได้ง่ายกว่าปล่อยประละเลยจนเติบใหญ่เป็นไม้แข็ง ซึ่งจะปรับได้ตัวยากแล้วต้องมาเสียใจภายหลัง

เมื่อพัฒนาฝีมือขึ้นมาในระดับแข่งขัน มารยาทที่ได้รับการอบรมมา ก็เริ่มนำมาใช้เป็นกิจจะลักษณะ น้องๆ ที่พื้นฐานดี ก็ได้รับการชื่นชม บางคนยังไม่คุ้นชิน ก็ต้องรับการตักเตือน จนกว่าจะปรับตัวได้ ... ดังที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้น ไอเอสเอฟ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ขอฝากข้อคิดไว้ว่า ผู้ปกครองต้องเป็นหลักในการอบรม โปรผู้สอน จะเสริมเรื่องมารยาทในการเล่นกอล์ฟให้ ส่วนผู้จัดการแข่งขัน ทำหน้าที่เพียงย้ำเตือนเรื่องมารยาท ซึ่งเข้าใจว่า ต้องได้รับการอบรมมาทั้ง 2 ระดับแรกแล้ว เราจะไม่เป็นผู้อบรมเสียเอง เพียงแต่เสริมในส่วนที่หลงลืมบางครั้ง หากทุกคน ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เราจะได้ประชากรกอล์ฟ ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ชื่นชมตลอดไป ...

เมื่อกล่าวถึงมารยาท มีการกระทำบางอย่างระหว่างการแข่งขัน ที่มักจะพบเห็น เช่น การเดินเหยียบไลน์เพื่อนร่วมก๊วนบนกรีน การฟาดพัทเตอร์ทำให้กรีนเสียหาย การใช้เสียงดังในขณะที่เพื่อนกำลังใช้สมาธิในการเล่น การใช้วาจาไม่สุภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ บางกรณี หมายรวมไปถึงผู้ชม หรือผู้ปกครองที่เดินตามบุตรหลานระหว่างการเล่นด้วย ก็เป็นเรื่องของมารยาท ซึ่งต้องได้รับการตักเตือน และหวังว่า คงจะได้รับการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ... หากปฏิบัติซ้ำ หรือไม่เชื่อฟังคำเตือนดังกล่าว คณะกรรมการ อาจพิจารณางดรับสมัครแข่งขัน หรือกรณีร้ายแรงที่สุด ถึงขั้นยกเลิกสมาชิกภาพ


การออกเสียงภาษาต่างๆ !!

ใครที่มีปัญหาในเรื่องการออกเสียง คำต่างๆ ไม่ว่า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ลองดูโปรแกรมต่อไปนี้นะ เป็นโปรแกรมที่มีตัวการ์ตูน เป็นเหมือนครูผู้สอนออกเสียง ครูสามารถปลายตา มองตามลูกศร ของเม้าส์ได้ด้วย และเพียงป้อนคำที่ต้องการออกเสียง แล้วกด enter ตัวคูรก็จะออกเสียงที่ถุกต้องให้ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกสำเนียงต่างๆ ได้ด้วย น่าสนใจมาก ถ้าอยากลอง ก็ คลิ๊ก ที่รูปตัวครูได้เลย ขอให้สนุกกับการออกเสียงนะคะ ...

เรื่องของกล้วย?.ที่ไม่ใช่แค่เรื่องกล้วยกล้วย
กล้วย 2
กล้วย 3
กล้วย 4
แมชถัดไป 12 มิถุนายน 2559 เริ่ม 06:30 น. สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้ ... จ้า

ข่าวการแข่งขันสหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 098 274 9396, 09 2623 2727   LINE : SStrophy, pv2727    โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02 704 7830   Email : isfgolf@gmail.com