ปฏิทินแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการ จะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขในการแข่งขัน
คลิ๊ก ชื่อสนาม จะแสดง แผนที่เดินทางไปสนามนั้นๆ
คลิ๊ก พาร์ จะแสดง สี/ระยะ หมุด ของผู้เล่นแต่ละคลาส ที่ใช้แข่งขัน
คลิ๊ก Pairing จะแสดง Pairing ของวันนั้น
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม พาร์ จัดกลุ่ม
61-16 อา 27 พค 61 08:00 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-17 อา 3 มิย 61 12:00 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา 72 Pairing
61-18 อา 24 มิย 61 08:00 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-19 อา 8 กค 61 12:00 พีทีดี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา 72 Pairing
61-20 อา 22 กค 61 08:00 พีทีดี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-21 อา 12 สค 61 12:00 ยูนิโก้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา 72 Pairing
61-22 อา 26 สค 61 08:00 ยูนิโก้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-23 อา 9 กย 61 12:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา 72 Pairing
61-24 อา 23 กย 61 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-01 อา 7 ตค 61 12:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา 72 Pairing
62-02 อา 21 ตค 61 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-03 อา 4 พย 61 12:00 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา 72 Pairing
62-04 อา 18 พย 61 12:00 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-05 อา 9 ธค 61 12:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา 72 Pairing
62-06 อา 23 ธค 61 12:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 396 2969     Email : isfgolf@gmail.com