ปฏิทินแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการ จะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขในการแข่งขัน
คลิ๊ก ชื่อสนาม จะแสดง แผนที่เดินทางไปสนามนั้นๆ
คลิ๊ก พาร์ จะแสดง สี/ระยะ หมุด ของผู้เล่นแต่ละคลาส ที่ใช้แข่งขัน
คลิ๊ก Pairing จะแสดง Pairing ของวันนั้น
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม พาร์ จัดกลุ่ม
61-01 อา 8 ตค 60 06:30 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ยูนิโก้ฯ 72 Pairing
61-02 อา 22 ตค 60 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-03 อา 12 พย 60 06:30 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ยูนิโก้ฯ 72 Pairing
61-04 อา 26 พย 60 12:00 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
61-05 อา 10 ธค 60 06:30 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ยูนิโก้ฯ 72 Pairing
61-06 อา 24 ธค 60 12:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 098 274 9396   ไลน์ id : SStrophy    Email : isfgolf@gmail.com